JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

      Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..


[ภาพ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น]

พิมพ์ใบสมัครนี้


  เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล : [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 เพศ : ชาย
 สถานะสมรส : สมรส
 สัญชาติ : ไทย
 ศาสนา :      พุทธ
 วันเกิด : 05 กรกฎาคม 2517      อายุ 45 ปี
 ส่วนสูง :      170 CM    69 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :      จบรักษาดินแดน 3 ปี
2. ที่อยู่ - ติดต่อ
 ที่อยู่ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 จังหวัด :      ปทุมธานี
 รหัสไปรษณีย์ :      12000
 Email :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 โทรศัพท์ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 มือถือ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
3. ตำแหน่งงานที่สนใจ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :      Full Time ,
 ตำแหน่งที่สนใจ :      ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายโครงการ , ผู้จัดการโรงงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :      80,000 บาท ขึ้นไป
4. การศึกษา
 ปัจจุบัน :      จบการศึกษาแล้ว เมื่อ พ.ศ 2541
การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 สาขาวิชา : สาขาเครื่องกลเกษตร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      3.04
การศึกษาก่อนหน้านี้
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :      โรงเรียนวัดบวรมงคล
 วุฒิการศึกษา :      ม.ปลาย
 สาขาวิชา :      วิทย์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      3.22
5. การทำงาน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :      20 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก :      พฤษภาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2560
 บริษัท : ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่บริษัท : อาคารชินวัตร ทาวน์เวอร์ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต
 ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสแผนกโครงการฯ
 เงินเดือน : 86000
 ลักษณะงานที่ทำ :      หน้าที่และความรับผิดชอบงาน
1.) รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจบริษัทฯ ได้แก่
- กลุ่มฟาร์มไก่-ฟาร์มสุกร
- กลุ่มโรงฟักไข่
- กลุ่มโรงงานผลิตอาหารสัตว์
- กลุ่มโรงงานชำแหละไก่-สุกร
- กลุ่มโรงงานแปรรูปเนื้อไก่-สุกร
2.) ลักษณะงานที่บริหาร ได้แก่
- งานสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณโครงการ โดยแบ่งเป็น
งานปรับปรุง-ต่อเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, งานขยายโรงงาน-กำลังการลิตเครื่องจักร
และ งานก่อสร้างฟาร์ม-โรงงานใหม่
- งานจัดทำ Presentation เพื่อของบประมาณจากคณะกรรมการพิจารณาลงทุน
- จัดทำ TOR. + Drawing Design + BOQ. ของแต่ละโครงการ
- สรุปคัดเลือก Vender ร่วมกับทางเจ้าของฟาร์ม-โรงงานฯ, ฝ่ายจัดซื้อฯ และ ฝ่ายบริหาร
- งานควบคุมก่อสร้างอาคาร และ งานติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนงานฯ
- งานตรวจติดตามเครื่องจักรฯ นำเข้าจากต่างประเทศ
- งานตรวจส่งมอบงาน
3.) งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย ได้แก่
- งานปรับปรุงระบบน้ำดีและระบบน้ำเสียภายในฟาร์ม-โรงงาน
- งานบริหารจัดการด้านประหยัดพลังงานภายในฟาร์ม-โรงงาน
ประสบการณ์ทำงาน [2]
 เริ่มจาก :      มิถุนายน 2555 ถึง เมษายน 2558
 บริษัท :      ไก่สดเซนทาโก จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :      ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ตำแหน่ง :      รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 เงินเดือน :      60000
 ลักษณะงานที่ทำ :      1.) บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในขบวนการผลิต ได้แก่
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในไลน์ผลิตทั้งหมด
- ระบบเครื่องทำความเย็น+น้ำแข็ง และระบบทำความเย็นฯ
- ระบบเครื่องผลิตไอน้ำ Boiler
- โรงอบขนไก่ป่น
- ระบบ Facility ต่างๆ ในโรงงาน
- ระบบน้ำดีและระบบน้ำเสียภายในโรงงาน
2.) บริหารจัดการด้านอะไหล่เครื่องจักร, กำหนด Max.-Min. Stock ที่เหมาะสม
3.) ปรับปรุงสภาพโรงงานให้ถูกสุขลักษณะGMP.
4.) วางแผนติดตั้งเครื่องจักรใหม่และโยกย้ายหรือรื้อเครื่องจักรเก่าออก
5.) บริหารจัดการและดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, จป, 5ส.
6. ฝึกอบรม
การฝึกอบรม
 เริ่มจาก :      มีนาคม 2540 ถึง พฤษภาคม 2540
 สถาบัน : ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร : การอนุรักษ์พลังงานตามโรงงานและอาคาร
การฝึกอบรม [2]
 เริ่มจาก : มกราคม 2542 ถึง พฤษภาคม 2544
 สถาบัน : จัดอบรมขึ้นที่ บมจ.ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักซ์
 หลักสูตร : ISO9001, 5ส., จป.ระดับหัวหน้างาน, HACCP, GMP.
7. ความสามารถพิเศษ
.
ความสามารถทางภาษา
 ภาษาอังกฤษ :      พูด ปานกลาง     อ่าน ปานกลาง     เขียน ปานกลาง
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Excel Ms Powerpoint
 โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์ : Photoshop Visio AutoCAD
 โปแกรม / ภาษาคอมพิวเตอร์ / Website :
 ระบบปฎิบัติการ / เครือข่าย : Windows
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย 30 คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
 ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ : สามารถใช้งาน Microsoft office, ACAD, Microsoft Project และ SAP Management ได้
ความสามารถด้านการขับขี่
 ความสามารถทั่วไป :      รถยนต์ ,
 ยานพาหนะส่วนตัว :      รถยนต์ ,
 ความสามารถอื่น : -
8. ผลงานที่น่าสนใจ
 โครงการ/ผลงาน :      1.) บริษัท : เอ็ม.เอส.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2548 ถึง มีนาคม 2553
ลักษณะของงานติดตั้งและบริการด้านอุตสาหกรรม ได้แก่
A.) งานคำนวณและออกแบบติดตั้งระบบท่อ,วาล์ว,ปั๊มและมอเตอร์ รวมถึงระบบส่งกำลัง Hydraulic & Pneumatic และระบบหล่อลื่นเครื่องจักรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมทั้งหมด
B.) งานบริการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
C.) งานบริการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ในอาคารสูง
D.) งานถอดแบบระบบฯ MEP. เพื่อนำเสนองาน
E.) จัดอบรมความรู้การใช้งานเบื้องต้นให้กับทีมงานและลูกค้า
หน้าที่และความรับผิดชอบภายในบริษัทฯ ได้แก่
F.) ดูแลงานด้านบุคคลรวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงาน
G.) ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างและเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
H.) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพย์สินขององค์กร
I.) วางแผนการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน
J.) จัดประชุมภายในองค์กรรวมถึงการจัดสัมมนานอกสถานที่

2.) บริษัท : พี.โอ.เทค. จำกัด
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2545 ถึง มิถุนายน 2548
ลักษณะของงานติดตั้งและบริการด้านอุตสาหกรรม ได้แก่
A.) งานคำนวณและออกแบบติดตั้งระบบท่อ,วาล์ว,ปั๊มน้ำและมอเตอร์ รวมถึงระบบส่งกำลัง Hydraulic & Pneumatic และระบบหล่อลื่นเครื่องจักรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม
B.) งานบริการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
C.) งานถอดแบบระบบฯ MEP. เพื่อนำเสนองาน

3.) บริษัท : บมจ.ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักซ์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ระยะเวลา : ธันวาคม 2541 ถึง มิถุนายน 2545
ลักษณะของงาน ได้แก่
A.) วางแผนตรวจเช็คและควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM.)
B.) ปรับปรุงสภาพโรงงานให้ถูกสุขลักษณะGMP.
C.) วางแผนติดตั้งเครื่องจักรใหม่และโยกย้ายหรือรื้อเครื่องจักรเก่าออก
D.) บริหารจัดการและดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, จป, 5ส.
E.) ซ่อมแซมอุปกรณ์, วาล์วและปั๊มน้ำต่างๆ ภายในโรงงาน

4.) ประสบการณ์ทำงานโครงการต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ - งานในอาคารสูง เช่น คอนโด, โรงแรม ฯลฯ - กลุ่มโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ไทย - กลุ่มโรงงานหลอมและผลิตเหล็ก - กลุ่มโรงงานถลุงแร่และเหมืองแร่ - กลุ่มโรงงานผลิตกระดาษ - กลุ่มโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์และนิติยาสาร - กลุ่มโรงงานผลิตน้ำตาล - กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - กลุ่มโรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็งส่งออกนอก - กลุ่มโรงงานผลิตยางรถยนต์ - กลุ่มโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า - กลุ่มงานโรงแรมและโรงพยาบาล - กลุ่มโรงงานฉีดพลาสติก - กลุ่มโรงงานกลึง CNC. - กลุ่มอื่นๆทั่วไป ที่มิได้ระบุ
 บุคคลอ้างอิง :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]