หางาน สมัครงาน  หางาน บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

1. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
2. ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ (สุกร) ครบวงจร
125 หมู่ 8 ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140
โทร 032-281201-2,032-282555
โทรสาร 032-358847


บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 19 ตำแหน่ง  ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
วางแผนและควบคุมการทดลอง อาหารสัตว์ , feed additive,ยาและวัคซีน ในฟาร์มสุกร ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
1. จัดทำและวางแผนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 2. ควบคุมดูแลระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
1. ควบคุมดูแลระบบการหมักเชื้อจุลินทรีย์ 2. ตรวจสอบคุณภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ดูแลการจัดการและวางแผนการปลูกต้นปาล์ม ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ประสานงานกับผู้รับเหมา คุมงานก่อสร้างภายในบริษัท ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
1. ตรวจสอบ และวิเคราะห์อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเคมี และกายภาพ 2. ควบคุมงานประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้ตามแผนงาน และเป้าหมายของแผนก 3. ติดตามแก้ปัญหากรณีที่ไม่ได้ตามแผน ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ช่วยหัวหน้ายูนิตดูแลการจัดการในเล้าสุกรขุน ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ดูแลการจัดการสุกรแม่พันธุ์ เล้าคลอด,เล้าผสม และพนักงานที่ดูแลงานในส่วนยูนิตที่่รับผิดชอบ ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ทำงานในออฟฟิศ งานเอกสารด้านบัญชี/การเงิน แยกประเภท ปิดงบ ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ดูแลด้านพลังงานทดแทน 2 ตำแหน่ง ดูแลด้านติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่วนต่างๆ 2 ตำแหน่ง ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
สรรหาและว่าจ้างพนักงาน ติดต่อประสานงานหาข้อมูลผู้สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
1 .ดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักร 2. ดูแลงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ดูแลยานพาหนะ ควบคุมการซ่อมแซมยานพาหนะ ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
เปิดตลาด หาตัวแทนขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ดูแลลูกค้ารักษายอดขายและเพิ่มยอดขาย ...ระยอง  
17 เมษายน 2557  
ปฎิบัติงานในห้องแลป ดูแลตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ...กรุงเทพมหานคร  
17 เมษายน 2557  
...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
ดูแลพัฒนาระบบการผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ ...ราชบุรี  
17 เมษายน 2557  
1.วางแผนการฝึกอบรมพนักงานในฟาร์มสุกร 2.วางแผนการประเมินการฝึกอบรมพนักงาน 3.วางแผนการประเมินผลการปรับระดับพนักงาน ...


   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน    
   Site map   Joi3.combot