JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 50,000 อัตรา
หางาน สมัครงาน สมาชิกเข้าระบบ สืบค้นหางาน ฝากประวัติ...ฟรี หาคนทำงาน อัตราค่าโฆษณาลงประกาศงาน


หางาน สมัครงาน  หางาน โรงเรียนสหคริสเตียน
โรงเรียนสหคริสเตียน

โรงเรียนสหคริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดมูลนิธิไทไชโย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสาขาอยู่ในจังหวัดต่างๆ 5 โรงเรียน คือ ร.ร สหคริสเตียน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ร.ร หทัยคริสเตียน อ.เมืองเลย จ.เลย ร.ร หทัยกิจคริสเตียน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ร.ร หฤทัยคริสเตียน อ.หนองหิน จ.เลย ร.ร หัตถกิจคริสเตียน อ.เมือง จ.อุดรธานี มีเจตนารมณ์ ในการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจริยธรรมด้วย หลักธรรมของคริสตศาสนา ควบคู่ไปกับด้านความรู้ สติปัญา เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะของบุคคล อันเป็นการผลิตบุคลากรที่มีจิตวิญญาณของความรับผิดชอบ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ เดิมโรงเรียนสหคริสเตียนได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากได้รับคำเรียกร้องจากผู้ปกครองและนักเรียนให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่ม โรงเรียนจึงต้องการรับสมครบุคลากรผู้มีความรับผิดชอบและแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่ มาร่วมงาน โดยรับสมัครครูทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียนในอนาคต
โรงเรียนสหคริสเตียน 332/5 หมู่ 4 ต. แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร 055481418


โรงเรียนสหคริสเตียน พบตำแหน่งงานจำนวน 0 ตำแหน่ง  


ไม่พบตำแหน่งงานที่คุณต้องการ