หางาน สมัครงาน  หางาน บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ผลิตขนมขบเคี้ยว จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีฐานการผลิต อยู่ 2 แห่ง 1. บางบัวทอง 2. นพวงศ์ ปัจจุบันมีบุคลากรมากกว่า 1,800 คน ทางบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงาน และยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเน้นคนรุ่นใหม่ไฟแรง และ เป็นบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพ เหมาะที่จะร่วมงานกับเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 93/5-7 หมู่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-924-6285,086-378-8418
โทรสาร 02-924-6288


บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 15 ตำแหน่ง  นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
-จัดเก็บเอกสารประจำแผนก-ดูแลเอกสาร-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-รับผิดชอบงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
-ดูแลลูกค้าของฝ่ายต่างประเทศ-ติดตามOrderและการชำระเงินลูกค้า-ดูแลแบบสติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์-ดูแลการจัดทำโปรโมชั่น ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
-ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์-ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต-ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์-ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
บริหารจัดการโรงงาน ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
-วางบิล-รับเช็ค-รับผิดชอบงานด้านการเงินรับและการเงินจ่าย-รับผิดชอบดูแลเงินสดย่อย-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
-รับผิดชอบดูแลต้นทุน-เก็บข้อมูลต้นทุนสินค้าแต่ละสินค้า-คำนวนต้นทุนสินค้า ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
-วางแผนการตลาด-วิเคราะห์ตลาด,วิเคราะห์คู่แข่ง-ดูแลเรื่องสื่อต่างๆ-ดูแลงานด้านEventต่างๆ-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง-จัดทำเอกสาร-ทำสรุปงานประจำสัปดาห์ ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
ควบคุมดูแลงานในสายการผลิตให้ได้ตามแผนและคุณภาพที่กำหนดจัดเตรียมพนักงานและอุปกรณ์ในการทำงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการแก้ไขปัญหาหน้างานและงานอื่นๆที่ได้รับม ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
**รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัทเช่นงบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดงบประมาณจ่ายลงทุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นต้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่า ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
-ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม-ถอดแบบประมาณราคาและวัสดุในงานก่อสร้าง-ตรวจรับงานและประสานงานกับผู้รั ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
-ดูแลลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ๆ-รับผิดชอบเอกสารเกี่ยวกับการส่งออก ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
หาพื้นที่เพื่อเปิดร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์เจรจาต่อรองตรวจสอบสัญญาเช่าต่างๆพร้อมเงื่อนไขติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ-เอกชนอื่นๆทีได้รับมอบหมาย ...นนทบุรี  
24 เมษายน 2557  
ดูแลวางแผนงานในส่วนของงานวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ...


   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน    
   Site map   Joi3.combot