หางาน สมัครงาน  หางาน โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน ที่ให้บริการทุกสาขาสามารถให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ มีจำนวนเตียงบริการผู้ป่วยใน 450 เตียง ขณะนี้ได้เข้าสู่โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาโรงพยาบาล ( Hospital Accreditation หรือ HA ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทั่วไปว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน การรักษาทุกสาขาการแพทย์ ทั้ง อายุรกรรม , ศัลยกรรม , สูติ - นรีเวช , ทันตกรรม , ออโธปิดิกส์ , เวชศาสตร์ฟื้นฟู , รังสีวิทยา , พยาธิวิทยา , วิสัญญีวิทยา โดยแพทย์เฉพาะประจำและแพทย์ที่ปรึกษา
คุณธันย์นรีย์ สิทธิโภชน์ 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 02-223-1351
โทรสาร 02-223-1253


โรงพยาบาลหัวเฉียว พบตำแหน่งงานจำนวน 14 ตำแหน่ง  กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
จนท.ธุรการมีหลายหน่วยงานดังนี้วุฒิม.6,ปวช.ดูแลในส่วนงานเอกสารทั่วไปของโรงพยาบาลประจำแผนกธุรการชั้น10ของโรงพยาบาลทำงานจันทร์-ศุกร์เวลา08.00-17.00น.หยุดเสาร์อาทิย์วุฒิปวส.ประจำแผนกรั ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
ซ่อมบำรุงทั่วไป ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของโรงพยาบาล2.บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาล3.ร่วมกำหนดและเสนอแนวความคิดเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร4.จั ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.ต้อนรับลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆของโรงพยาบาล3.ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น4.รับสั่งจ ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.ประมวลฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศรายงานต่างๆ2.พัฒนาปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล3.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่า ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้มารับบริการที่เป็นชาวต่างชาติและไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก2.ต้อนรับลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบร ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.ตรวจรับ-ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ2.ดำเนินการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ3.ดูแลและบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการให้เพียงพอและพร้อมใช้4.ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร2.เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงพยาบาล ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.ดูรายละเอียดประกอบงบ2.สามารถปิดงบบัญชีได้3.ดูแลส่วนบัญชีลูกหนี้ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์เวลา08.00-17.00น.เข้ามาวันเสาร์บ้าง ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.พยาบาลประจำ(OPD,Ward,OR,IC)หลายอัตรา2.พยาบาลประสานงานความเสี่ยง1อัตรา3.ผู้ช่วยพยาบาล(PN)หลายอัตรา ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.รับและโอนสายโทรศัพท์และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า2.ประกาศเสียงตามสายเช่นประกาศตามแพทย์และบุคลากรประกาศข้อความหรือข่าวสารต่างๆ3.ให้บริการโทรศัพท์ฉุกเฉินเช่นเหตุการณ์ฉุกเฉิน(191)ร ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.ออกไปพบลูกค้าตามบริษัทหรือตามสถานที่ที่ทางหน่วยงานกำหนด2.ออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับบริการในแต่ละวันและจัดเก็บ2.สรุปตรวจสอบรายรับประจำวัน3.อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...กรุงเทพมหานคร  
23 เมษายน 2557  
1.จ่ายยาและทบทวนความเหมาะสมของการจัดยาสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก2.จัดการแก้ไขปัญหาทางเภสัชกรรมและอุบัติการต่างๆเบื้องต้น3.ตรวจสอบจำนวนและปริมาณยาให้พอเพียงต่อการใช้งาน4.สอนงานและ ...


   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน    
   Site map   Joi3.combot