หางาน สมัครงาน  หางาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง ตรา "LOTTE"
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 14 / 1 อาคารสุวรรณทาวเวอร์ ชั้น 3 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 02-267-6287-8, 02-267-6312    
โทรสาร 02-267-6311


บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 90 ตำแหน่ง  สกลนคร  
18 เมษายน 2557  
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานขาย รับผิดชอบยอดขาย ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังพลและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ...ภูเก็ต  
18 เมษายน 2557  
ติดต่อประสานงานร้านค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้า ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ติดต่อประสานงานร้านค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้า ...เชียงใหม่  
18 เมษายน 2557  
ติดต่อประสานงานร้านค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้า ...มหาสารคาม  
18 เมษายน 2557  
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานขาย รับผิดชอบยอดขาย ...นครพนม  
18 เมษายน 2557  
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานขาย รับผิดชอบยอดขาย ...ศรีสะเกษ  
18 เมษายน 2557  
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานขาย รับผิดชอบยอดขาย ...ชัยภูมิ  
18 เมษายน 2557  
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานขาย รับผิดชอบยอดขาย ตรวจเยี่ยมร้านค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่ ...เพชรบูรณ์  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...นครพนม  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...ศรีสะเกษ  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...เลย  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...หนองคาย  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...ชัยภูมิ  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...มหาสารคาม  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...กาฬสินธุ์  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...เพชรบูรณ์  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...นครพนม  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...ศรีสะเกษ  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...เลย  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...หนองคาย  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...ชัยภูมิ  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...มหาสารคาม  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...กาฬสินธุ์  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...นนทบุรี  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...ประจวบคีรีขันธ์  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...ตรัง  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...ลพบุรี  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...กำแพงเพชร  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...กำแพงเพชร  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...ลพบุรี  
18 เมษายน 2557  
-ดูแลคลังสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย การทำรายงานสต้อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ -งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
เก็บข็อมูลรายละเอียดร้านค้า จัดทำแผนที่เส้นทางร้านค้า ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ควบคุมเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน, ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการ วิเคราะห์และตรวจสอบทางชีวะและทางเคมี ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
ติดต่อประสานงานร้านค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้า ...ชัยภูมิ  
18 เมษายน 2557  
ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้า ปะปา แอร์ ภายในโรงงาน ...เชียงราย  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้า รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ ...นครศรีธรรมราช  
18 เมษายน 2557  
จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก ...สงขลา  
18 เมษายน 2557  
จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ทำการจัดซื้อสินค้า ...กระบี่  
18 เมษายน 2557  
จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
งานเอกสาร คีย์ข้อมูล งานธุรการในสำนักงาน ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบยอดขายเครดิต ตามนโยบายเป้าหมายบริษัท พัฒนาพื้นที่ร้าน และตลาดที่รับผิดชอบ ...สุรินทร์  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ...ร้อยเอ็ด  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้าตามนโยบายบริษัท ตามเป้าหมายที่ได้รับ ...สกลนคร  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ ...ขอนแก่น  
18 เมษายน 2557  
ดูแลหน่วยขายภาคอีสาน 4 สาขา สาขาโคราช ,ขอนแก่น ,อุบล,อุดร บริหารหน่วยขายโดยภาพรวม หรือดูแลหน่วยขายภาคใต้ 2 สาขา ...บุรีรัมย์  
18 เมษายน 2557  
ดูแลการกระจายสินค้าไปยังร้านค้า รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายบริษัท ...สมุทรสาคร  
18 เมษายน 2557  
ดูแลการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าย่อย รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับ ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ดูแลงานด้านการรับ - เบิก สินค้า, ควบคุมบัญชี, ทำรายงานสินค้าเข้าและออกจากโรงงาน ...เลย  
18 เมษายน 2557  
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานขาย รับผิดชอบยอดขาย ...เชียงราย  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้า รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ ...นครศรีธรรมราช  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้าในพื้นที่ รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมาย ...ขอนแก่น  
18 เมษายน 2557  
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานขาย รับผิดชอบเป้าขาย ...ระยอง  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้า ตามนโยบายบริษัท รับผิดชอบยอดขาย ตามเป้าหมายที่ได้รับ ...ลำปาง  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้าของบริษัท รับผิดชอบยดขายตามเป้าหมาย ...เชียงราย  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้า ตามนโยบายบริษัท รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับ ...ชุมพร  
18 เมษายน 2557  
จัดเรียงสินค้า เช็คสต้อกสินค้า ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
กระจายสินค้าไปยังร้านค้า ในเขตความรับผิดชอบ ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ปรับแต่งเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
จัดเรียงสินค้าในห้างร้าน ดูแลสต็อก ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
จัดเรียงสินค้า ดูแลสต็อก ...พิษณุโลก  
18 เมษายน 2557  
นำเสนอขายสินค้า ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ขายตามนโยบายบริษัทฯ ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
งานเอกสาร งานธุรการประสานงานต่างๆ ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
ขายสินค้า รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ ...สมุทรสาคร  
18 เมษายน 2557  
งานธุรการเกี่ยวกับงานขาย งานด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ...สุราษฎร์ธานี  
18 เมษายน 2557  
ขายสินค้าในจ.สุราษฏร์ธานี รับผิดชอบยอดขายและพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ...นครปฐม  
18 เมษายน 2557  
รับยอดขายตามนโยบายบริษัท ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับจากทางบริษัท ขายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ...อุบลราชธานี  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบยอดขาย ตามนโยบายบริษัทฯ ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบยอดขาย ตามนโยบายบริษัท ในเขตที่รับผิดชอบ ...นครสวรรค์  
18 เมษายน 2557  
ขายสินค้าตามนโยบายบริษัทฯ ...นครราชสีมา  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบงานขาย ประจำพื้นที่ขายจังหวัดนครราชสีมา ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
เสนอขายสินค้า ทำยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับจากบริษัทฯ ...ขอนแก่น  
18 เมษายน 2557  
ขายสินค้า และนำสินค้าใหม่เสนอขาย ทำยอดขายตาม นโยบายที่ได้รับ ...สุราษฎร์ธานี  
18 เมษายน 2557  
ดูแลยอดขายที่บริษัทฯมอบหมายให้ ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ...สงขลา  
18 เมษายน 2557  
ดูแลยอดขายที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ดูแลการควบคุมคุณภาพสินค้า, ดูแลระบบฮาลาล (HALAL) และระบบคุณภาพอื่นๆ ...ขอนแก่น  
18 เมษายน 2557  
ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้า ...พระนครศรีอยุธยา  
18 เมษายน 2557  
ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้า ...พระนครศรีอยุธยา  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ ...อุดรธานี  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายที่ได้รับมา กระจายสินค้า ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
บริหารและจัดการด้านความปลอดภัย งานเอกสาร สามารถจัดทำแผนงานความปลอดภัยและรายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
ดูแลยอดขายของบริษัทฯ บริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบ ...พิษณุโลก  
18 เมษายน 2557  
งานขาย รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับ ...กรุงเทพมหานคร  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบงานขายสินเชื่อให้กับร้านค้า รายรับรวม 12,000-20,000 บวกค่าน้ำมัน ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
รับผิดชอบงานด้าน Planning, Maintenance เครื่องจักร ของโรงงาน ...ชลบุรี  
18 เมษายน 2557  
ดูแลและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ในแต่ละวัน ...เชียงใหม่  
18 เมษายน 2557  
เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้ ...


   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน    
   Site map   Joi3.combot