หางาน สมัครงาน  หางาน บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(ก๊าซหุงต้มหรือLPG)ในส่วนสถานีบรรจุก๊าซและสถานีบริการก๊าซรถยนต์ โดยรับซื้อก๊าซมาจากผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 7 (แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543)
จากการที่บริษัทฯได้เล็งเห็นการขยายตัวของธุรกิจ เดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯได้ซื้อกิจการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจต้นน้ำ ในฐานะผู้ค้าก๊าซเดือนเมษายน 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 670 ล้านบาทต่อมาในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯได้มีการขยายกิจการโดยได้ทำการซื้อสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าก๊าซ
ตามมาตรา 7 ทั้งหมดจากบริษัท อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำกัด และปัจจุบันได้ทำการขออนุญาตเป็นผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 7เรียบร้อยแล้วเมื่อรวมยอดขายทั้งกลุ่มแล้ว บริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสอง ซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 และมียอดขายประมาณ 70,000 ตันต่อเดือนเดือนพฤศจิกายน 2548 ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน กลุ่มบริษัทในเครือฯ ๆได้แก่
- บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 7
- บริษัท ยูนิค มารีน จำกัด บริการขนส่งทางเรือ
- บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำกัด บริการขนส่งทางเรือ
- บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริการขนส่งทางเรือ
- บริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำกัด บริการขนส่งทางเรือ
- บริษัท เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำกัด บริการขนส่งทางรถ
- บริษัท ลัคกี้มารีน จำกัด บริการขนส่งทางเรือ
- บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำกัด บริการขนส่งทางรถติดต่อ : คุณปรัชญา,คุณดวงหทัย 498/997-999 อาคารโบ๊เบ๊2 ชั้น8 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 02-628-1700 ต่อ 1577 มือถือ 085 - 488 - 3134    
โทรสาร 02-280-9693


บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) พบตำแหน่งงานจำนวน 38 ตำแหน่ง  ฉะเชิงเทรา  
20 เมษายน 2557  
งานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร แก๊ส และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้า LPG เพื่อรอจัดส่งให้ลูกค้าตามสถานีบริการต่างๆ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
- จัดส่งเอกสารทั้งภายใน - ภายนอกบริษัท - รับผิดชอบหน้าที่ที่มอบหมายในสายงานที่ผู้บังคับบัญชาสั่งปฎิบัติการ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
บริหารศูนย์การค้า, งานขาย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ ...กาญจนบุรี  
20 เมษายน 2557  
-ตำเเหน่งพนักงานขับรถขนส่งแก๊สหุงต้มส่งตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านใหญ่ๆ ...เชียงใหม่  
20 เมษายน 2557  
1.ให้บริการลูกค้า 2.ดูแลรักษาเงินค่าขาย 3.ดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์ 4.ดูแลพื้นที่ให้สะอาดและเรียบร้อย ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
ซ่อมบำรุง ไฟฟ้าภายในโรงงาน ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
-ขับรถส่งแก๊สหุงต้ม เเละหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ขับรถ 4 ล้อเล็ก 6ล้อเล็ก ...พังงา  
20 เมษายน 2557  
ดูแลและรับผิดชอบอัดบรรจุแก๊ส ดูแลพนักงานอัดบรรจุก๊าซ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
-ปฏิบัติการทดสอบเเละตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ รวมทั้งระบบท่อเเละอุปกรณ์รวมถึงกลอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำรายงานต่อไป -ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้จัดการมอบหมาย ...พังงา  
20 เมษายน 2557  
เติมแก๊สหุงต้มและอื่นๆที่ได้มอบหมาย ...สงขลา  
20 เมษายน 2557  
ซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ รถยนต์ภายในสาขาหาดใหญ่ ...พังงา  
20 เมษายน 2557  
ขับรถส่งแก๊สหุงต้ม 4 ล้อ 6 ล้อ ตามโรงงานอุตสาหกรรม ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านบุคคลทั้งระบบ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
1.ปฏิบัติการทดสอบเนื้อโลหะหรือเเนวเชื่อม หรือตะเข็บเเนวเชื่อมต่างๆของภาชนะบรรจุก๊าซ โดยกรรมวิธีที่ไม่ทำลายสภาพเพิม (NDT-Non destructive testing) 2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้จัดการมอบ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
ดูแลและจัดทำบัญชีทั้งระบบ ปิดงบทางบัญชี ...สมุทรปราการ  
20 เมษายน 2557  
- ขับรถเทเลอร์ขนส่งผลิตภัณฑ์ ...ชลบุรี  
20 เมษายน 2557  
ขับรถส่งแก๊สหุงต้มตามร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม ...ชลบุรี  
20 เมษายน 2557  
ขับรถเวียนของสถานีโรงอัด รถ 4 ล้อ, รถ 6 ล้อ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
-บริหารงานด้านการจัดการบุคลากรของสาขาให้มีประสิทธิภาพ -ดูเเลทรัพย์สินสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด -วางเเผนป้องกัน ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ -บริหารงานจำหน่ายเเก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
งานเชื่อมและประกอบ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ฉะเชิงเทรา  
20 เมษายน 2557  
ซ่อมสีถัง เผาถัง ทดสอบถัง คัดแยกถัง ...ฉะเชิงเทรา  
20 เมษายน 2557  
งานด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าและติดตั้ง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
ดูแลรักษา และซ่อมรถภายในคลังสาธุประดิษฐ์ ...ฉะเชิงเทรา  
20 เมษายน 2557  
วัดสต๊อคน้ำมัน และรับจ่ายน้ำมัน ...สมุทรสาคร  
20 เมษายน 2557  
พ่นสีถัง ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
-บริหารงานด้านการจัดการบุคลากรของสาขาให้มีประสิทธิภาพ -ดูเเลทรัพย์สินสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด -วางเเผนป้องกัน ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ -บริหารงานจำหน่ายเเก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ ...ฉะเชิงเทรา  
20 เมษายน 2557  
งานด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ชลบุรี  
20 เมษายน 2557  
ติดรถส่งแก๊สหุงต้มตามร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...พังงา  
20 เมษายน 2557  
ติดรถส่งแก๊สหุงต้ม ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
รับผิดชอบประกอบงานเชื่อมทั่วไป ...ฉะเชิงเทรา  
20 เมษายน 2557  
ดูเเลรักษา เเละซ่อมรถของบริษัทในเครือทั้งหมด ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
ติดรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ปราจีนบุรี  
20 เมษายน 2557  
ขับรถส่งแก๊สหุงต้มตามร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม ...ชลบุรี  
20 เมษายน 2557  
เติมแก๊สหุงต้ม ...สงขลา  
20 เมษายน 2557  
-ซ๋อมบำรุงเครื่องจักรและงานบริการซ่อมทั่วไป ...กรุงเทพมหานคร  
20 เมษายน 2557  
1.ดำเนินการสรรหาพนักงานทั้งบริษัทสยามแก๊สและ บริษัทในเครือ 2.จัดทำเอกสารการว่าจ้างพนักงาน 3.ดำเนินการสอบประวัติอาชญากรรม ...


   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน    
   Site map   Joi3.combot