หางาน สมัครงาน  หางาน โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกใหม่ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมปลาย
คุณดาวรรณ สดสร้อย 33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 02-885-2670-5ต่อ3202
โทรสาร 02-885-2670-5ต่อ1201


โรงเรียนเพลินพัฒนา พบตำแหน่งงานจำนวน 10 ตำแหน่ง  กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
ธุรการกลางของโรงเรียนพิมพ์งานเอกสารช่วยงานคุณครูติดต่อประสานงานเรื่องอื่นๆหรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายทำงาน2-3วันทำการราชการต่อสัปดาห์ ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
สอนดูแลเด็กพิเศษ(เด็กที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ผิดปกติ)ที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลร่วมกับครูคู่ชั้นหรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
-สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา5สาระวิชาคือหน้าที่พลเมืองและกฎหมาย,เน้นสาระพระพุทธศาสนาและการปกครอง,เศรษฐศาสตร์,ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์หากสอนวิชาภาษาไทยได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ-ดูแ ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
-สอนภาษาอังกฤษระดับประถมต้น2อัตราระดับประถมปลาย2อัตรา-สนทนากับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา-ดูแลรับผิดชอบนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
-สอนวิชาแนะแนวให้คำปรึกษาและปรับพฤติกรรมเด็ก-ให้คำปรึกษาผู้ปกครองในการดูแลเด็ก-สอนและพัฒนากิจกรรมผู้เรียนระดับประถมต้น1อัตรา(เน้นจิตวิทยาพัฒนาการและการปรับพฤติกรรม)-หน้าที่อื่นที่ไ ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
สอนวิชามนุษย์กับโลก(วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์พลังงานและหรือเคมี)ในระดับประถมศึกษาตอนต้นดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมต้น1อัตราครูคณิตศาสตร์ประจำสาขาที่ซีเอ็ด1อัตรา1.ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเพลินพัฒนา1อัตรา2.ปฏิบัติงานที่บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน)สาขาบางนาตราด1อัตรา-ดูแลน ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
สอนเด็กทำกิจกรรมการเรียนการสอนหรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
-สอนวิทยาศาตร์สอนฟิสิกส์สอนเคมีระดับมัธยมศึกษา-ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ...กรุงเทพมหานคร  
24 เมษายน 2557  
-สอนภาษาไทยระดับประถมตอนปลาย1อัตราและระดับมัธยมศึกษา1อัตรา-ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ...


   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน    
   Site map   Joi3.combot